~~De zorgkosten zijn hard gestegen. Met meer vergrijzing en chronische aandoeningen staat de betaalbaarheid en toegankelijk van goede zorg op het spel. Er is meer nodig dan alleen kleine besparingen en verbeteringen. Er zijn echte doorbraken nodig. Dat concluderen auteurs Kemperman (Achmea), Geelhoed (&samhoud) en Op ’t Hoog (Achmea) in het nieuwe boek ‘Briljante businessmodellen in de zorg, baanbrekende benaderingen voor betere en betaalbare zorg’.
De auteurs hebben onderzoek verricht naar de meest briljante businessmodellen over de hele wereld. Businessmodellen waar je van kunt leren en die je eigenlijk in elk land zou willen hebben om zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.
Stakeholdersmodel
“De harde eis in de selectie was dat de waardecreatie voor patiënten, én aandeelhouders, én medewerkers én de maatschappij meetbaar, aantoonbaar en baanbrekend moest zijn,” licht Kemperman toe. Volgens het drietal vraagt goede, toegankelijke en betaalbare zorg om vijf specifieke doorbraken. Er is behoefte aan solidariteit, preventie, patiëntgerichte zorg, eigen stuurinstrumenten en differentiatie van ziekenhuizen. Voor elk van deze doorbraken zijn vier briljante businessmodellen geselecteerd die laten zien hoe het moet. Dit zijn cases van o.a. Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, Discovery, Healthways, Ryhov, Mayo Clinics, Kaiser Permanente en Princess Margaret Cancer Centre. Samen met 28 caseauteurs hebben ze 20 briljante businessmodellen in het boek ontleed van organisaties die voor hetzelfde geld fundamenteel meer zorg leveren, van betere kwaliteit en/of met veel meer impact op de gezondheid.